"OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa na dofinasowanie projektu nr RPPM.10.03.01-22-0057/16-00 z dnia 25 września 2018 r.


OZE - odnawialne źródła energii
w gminie Stare Pole

Page
Menu
Strona główna > Aktualności

Aktualności

OZE - zakończenie instalacji 27.08.2020

 

W dniu 31 lipca 2020 r. Gmina Stare Pole zakończyła montaż instalacji OZE w ramach projektu zrealizowanego w partnerstwie z gminą Lichnowy pn. "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu było zwiększenie udziału Odnawialnych Źródeł Energii w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej na budynkach mieszkalnych w gminie Stare Pole. Projekt zakładał także ograniczenie emisjii szkodliwych gazów do atmosfery. Osiągnięcie celu na terenie Gminy Stare Pole nastąpiło poprzez przeprowadzenie działań infrastrukturalnych obejmujących montaż:

 • 50 instalacji fotowoltaicznych w tym:
  • 13 szt. instalacji o mocy 2,24 kWp
  • 30 szt. instalacji o mocy 3,36 kWp
  • 7 szt. instalacji o mocy 5,04 kWp
 • 88 instalacji kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody, w tym:
  • 67 instalacji x 2 panele
  • 19 instalacji x 3 panele
  • 2 instalacje x 4 panele
 • 27 kotłów na biomasę
 • 8 pomp ciepła.

Efektem przeprowadzonych działań było uruchomienie 173 systemów OZE opartych na nowoczesnych technologiach wykorzystywanych w prywatnych gospodarstwach domowych, które min. wykorzystują promienie słoneczne do produkcji energii elektrycznej, powietrze i promienie słoneczne do podgrzania wody oraz pellet wytworzony z biomasy do produkcji ciepła.

Zgodnie z aneksem do umowy nr RPPM.10.03.01-22-0057/11-02 z dnia 13 lipca 2020 r. całkowity koszt realizacji projektu w Gminie Stare Pole wynosi 2 534 921,13 zł. Całkowite wydatki kwalifikowane to 2 337 273,06 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 986 682,10 zł, stanowiące około 85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny Gminy Stare Pole wynosi 64 530,87 zł., a wkład własny mieszkańców to 483 708,17 zł.

Wykonawcy inwestycji:

 • CZĘŚĆ I - Kolektory słoneczne (Ks) - DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski, ul. Polna 1e/6, 82-500 Kwidzyn;
 • CZĘŚĆ II - Panele fotowoltaiczne (Fw) - PROECO Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 245 lok. 7, 81- 525 Gdynia;
 • CZĘŚĆ III - Kotły na biomasę (Bm) - FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 85-200 Pabianice;
 • CZĘŚĆ IV - Pompy ciepła (Pc) - FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k., Kudrowice 12, 85-200 Pabianice.
Zakończenie montażu OZE01.07.2020

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. zakończyła prace związane z montażem kotłów na biomasę i pomp ciepła u osób, które brały udział w projekcie "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole".

W związku z tym w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone odbiory końcowe instalacji.

O terminie odbiorów zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.

Montaż kotłów27.05.2020

 

Szanowni Mieszkańcy!

Miło nam poinformować, że w minionym tygodniu firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. rozpoczęła prace związane z montażem kotłów na biomasę. Przewidywany termin ich zakończenia to 29 maj 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że prace związane z montażem pomp ciepła rozpoczną się na początku czerwca. Montażu instalacji również dokona firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k.

Ważna informacja!22.04.2020

W związku z zakończeniem prac związanych z montażem instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych informujemy mieszkańców o możliwości odbioru faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki.

Zainteresowane osoby prosimy o umawianie się telefoniczne pod numerem 55 217 35 32 (wew. 47 lub 40) w godzinach pracy Urzędu.

Odbiory instalacji paneli fotowoltaicznych16.04.2020

 

Zakończyły się prace związane z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych.

3 kwietnia 2020 r. podpisano protokół końcowy odbioru 50 instalacji o mocy:

 • 2,25 kWp - 13 sztuk;
 • 3,36 kWp - 30 sztuk;
 • 5,04 kWp - 7 sztuk.

Łączna wartość zadania to 792 132,93 zł brutto, a pozyskane dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych wyniosło 625 374,07 zł.

Zadanie realizowała firma Pro-Eco Sp. z o.o. z Gdyni.

Z kolei firma Domotermika z Kwidzyna zakończyła instalację 88 kolektorów słonecznych i aktualnie trwa procedura odbiorów częściowych, która potrwa do końca kwietnia 2020 r.

W ciągu najbliższych dni rozpocznie się montaż pomp ciepła oraz kotłów na biomasę, który realizowany będzie przez firmę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z Woli Zaradzyńskiej.

Wymienione zadania są elementami projektu "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wpłata końcowa18.02.2020

Szanowni Mieszkańcy!

Osoby biorące udział w projekcie "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" proszone są o uiszczanie wpłaty końcowej za instalację OZE, w kwocie według aneksu zawartego do umowy, nie szybciej niż w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania końcowego odbioru technicznego przez mieszkańca.

Bardzo prosimy o przestrzeganie terminu wpłaty!

Pierwsze instalacje11.02.2020

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że rozpoczęły się już pierwsze prace związane z montażem instalacji paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie gminy Stare Pole.

Montaż kolejnych instalacji nastąpi niebawem, po akceptacji dokumentacji technicznej poszczególnych budynków.

Więcej zdjęć na stronie: https://www.facebook.com/starepolegmina/posts/2558527957694988

Lista rezerwowa07.02.2020

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stare Pole!

Informujemy, że na terenie gminy Stare Pole rozpoczęły się prace związane z montażem instalacji OZE w ramach projektu pn. "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole".

Uprzejmie informujemy, że od 10 lutego 2020 r. będzie możliwość wpisania się na listę rezerwową.

W momencie wpisu na listę rezerwową obligatoryjne jest złożenie kompletu dokumentów (deklaracji, oświadczenia, ankiety) w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Stare Pole.

Udział w projekcie zależny będzie od dostępności danej instalacji.

W przypadku kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych nie ma możliwości montażu instalacji na połaci dachowej z eternitu.

Wnioski przesyłane pocztą bądź mailowo nie będą uwzględniane.

Podstawowe kryteria formalne:

 1. Budynki jednorodzinne zlokalizowane na terenie gminy Stare Pole.
 2. Nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.
 3. Deklarację, ankietę, oświadczenie, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości.
 4. Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy.

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (obowiązkowe)
 2. Oświadczenie - kryteria rekrutacji (obowiązkowe)
 3. Ankieta wstępna doboru instalacji (obowiązkowe)
 4. Projekt umowy
Prezentacje ze spotkań07.02.2020

 

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi na spotkaniach dotyczących OZE.

 

Do pobrania:

Ważny komunikat29.01.2020

 

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w dniu 3 lutego 2020 roku w sali narad Urzędu Gminy Stare Pole o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wykonawców zajmującymi się instalacją odnawialnych źródeł energii w Gminie Stare Pole w ramach projektu "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole".

Zaplanowane spotkanie dotyczy wyłącznie kotłów na biomasę oraz pomp ciepła.

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy!

Dodatkowy nabór23.01.2020

 

Uwaga! Wolne miejsce na pompę ciepła.

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Stare Pole!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole".

W projekcie pozostała wyłącznie 1 pompa ciepła.

Nabór wniosków trwa do 7 lutego 2020 r.

Liczy się pierwszeństwo osobistego złożenia kompletu dokumentów (deklaracji, oświadczenia, ankiety) w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Stare Pole.

Wnioski przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą mailową nie będą uwzględnione.

 

Podstawowe kryteria formalne:

 1. Budynki jednorodzinne zlokalizowane na terenie gminy Stare Pole.
 2. Nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.
 3. Deklarację, ankietę, oświadczenie, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości.
 4. Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy.

 

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (obowiązkowe)
 2. Oświadczenie - kryteria rekrutacji (obowiązkowe)
 3. Ankieta wstępna doboru instalacji (obowiązkowe)
 4. Projekt umowy
Ważny komunikat16.01.2020

 

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w dniach 21-22 stycznia 2020 roku w sali narad Urzędu Gminy Stare Pole odbędą się spotykania z przedstawicielami Wykonawców zajmującymi się instalacją odnawialnych źródeł energii w Gminie Stare Pole w ramach projektu "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole".

Spotkania podzielone są na poszczególne dni i godziny:

 • 21 stycznia 2020 r. (wtorek) - zapraszamy na spotkanie w zakresie instalacji fotowoltaicznej z przedstawicielem firmy PRO-ECO Sp. z o. o.:
  • na godz. 15:30 mieszkańców, których dot. instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,12 kWh i 5,04 kWh;
  • na godz. 16:10 mieszkańców, których dot. instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,18 kWh.
 • 22 stycznia 2020 r. (środa) - zapraszamy na spotkanie w zakresie kolektorów słonecznych 200l, 300l, 400l z przedstawicielem firmy DOMOTERMIKA:
  • na godz. 15:00 mieszkańców, których nazwisko rozpoczyna się na literę A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł;
  • na godz. 15:40 mieszkańców, których nazwisko rozpoczyna się na literę M, N, Ń, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z.

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Projektowanie montażu OZE13.01.2020

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że od 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek) do osób, które biorą udział w projekcie "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole", zgłaszać się będą pracownicy poszczególnych Wykonawców, którzy zostali wybrani w związku z montażem instalacji odnawialnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stare Pole.

Montażem kolektorów słonecznych do produkcji ciepła zajmuje się firma DOMOTERMIKA z Kwidzyna, instalacjami fotowoltaicznymi firma PRO-ECO Sp. z o.o. z Gdyni, natomiast montażem kotłów na biomasę i pomp ciepła firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z Woli Zaradzyńskiej.

Wizyta pracowników reprezentujących poszczególnych Wykonawców jest niezbędna w związku z przygotowaniem wstępnego projektu dot. montażu instalacji. Wszystkich mieszkańców, którzy podpisali umowy prosimy o wyrozumiałość i udostępnienie posesji każdemu pracownikowi z w/w firmy.

Zawiadomienie o wyborze oferty13.12.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup wraz z dostawą i montażem instalacji wykorzystujących OZE w gminie Stare Pole"

Nabór na kolektory słoneczne06.11.2019

 

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca na kolektory słoneczne

Szanowni mieszkańcy Gminy Stare Pole!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole".

W projekcie pozostały wyłącznie kolektory słoneczne.

Nabór wniosków trwa do 8 listopada 2019 r.

Liczy się pierwszeństwo osobistego złożenia kompletu dokumentów (deklaracji, oświadczenia, ankiety) w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Stare Pole.

Wnioski przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą mailową nie będą uwzględnione.

Podstawowe kryteria formalne:

 1. Budynki jednorodzinne zlokalizowane na terenie gminy Stare Pole;
 2. Nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym;
 3. Kolektor nie może być montowany na pokryciu dachu z eternitu;
 4. Deklarację, ankietę, oświadczenie, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości;
 5. Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy.

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (obowiązkowe)
 2. Oświadczenie - kryteria rekrutacji (obowiązkowe)
 3. Ankieta wstępna doboru instalacji (obowiązkowe)
 4. Szacunkowe koszty instalacji: kolektor słoneczny
 5. Projekt umowy
Wolne miejsce w projekcie31.10.2019

 

UWAGA! Wolne miejsce na panele fotowoltaiczne o mocy 5,04 kWp, kotły na biomasę oraz kolektory słoneczne

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Stare Pole!

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt ma na celu rozwój odnawialnych źródeł energii w celu redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększeniu poziomu produkcji energii z OZE oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Stare Pole.

 

Ze względu na ograniczoną ilość instalacji, tj.:

 1. panele fotowoltaiczne - 1 szt. o mocy 5,04 kWp
 2. kolektory słoneczne - 200 l (12 szt.) i 300 l (9 szt.)
 3. kocioł na biomasę - 1 szt.

liczy się pierwszeństwo osobistego złożenia kompletu dokumentów (deklaracji, oświadczenia, ankiety) w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Stare Pole.

 

Wnioski przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą mailową nie będą uwzględnione.

 

Nabór wniosków trwa do 8 listopada 2019 r.

 

Podstawowe kryteria formalne:

 1. Budynki jednorodzinne zlokalizowane na terenie gminy Stare Pole.
 2. Nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.
 3. Kolektor nie może być montowany na pokryciu dachu z eternitu.
 4. Deklarację, ankietę, oświadczenie, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości.
 5. Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy.

 

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (obowiązkowe)
 2. Oświadczenie - kryteria rekrutacji (obowiązkowe)
 3. Ankieta wstępna doboru instalacji (obowiązkowe)
 4. Szacunkowe koszty instalacji: kolektor słoneczny, kocioł na biomasę
 5. Projekt umowy
Dodatkowy nabór24.10.2019

Dodatkowy nabór wniosków na kolektory słoneczne i kotły na biomasę!

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Stare Pole!

Proponujemy Państwu możliwość uczestnictwa w projekcie pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt ma na celu rozwój odnawialnych źródeł energii w celu redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększeniu poziomu produkcji energii z OZE oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Stare Pole.

 

Podstawowe kryteria formalne:

 1. budynki jednorodzinne zlokalizowane na terenie gminy Stare Pole;
 2. nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym;
 3. kolektor nie może być montowany na pokryciu dachu z eternitu;
 4. deklarację, ankietę, oświadczenie, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości;
 5. brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy.

 

Ze względu na ograniczoną ilość instalacji, tj. kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę liczy się pierwszeństwo osobistego złożenia kompletu dokumentów (deklaracji, oświadczenia, ankiety) w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Stare Pole. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą mailową nie będą uwzględnione.

 

Nabór wniosków trwa od 28 października 2019 r. do wyczerpania urządzeń.

 

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (obowiązkowe)
 2. Oświadczenie - kryteria rekrutacji (obowiązkowe)
 3. Ankieta wstępna doboru instalacji (obowiązkowe)
 4. Szacunkowe koszty instalacji: kolektor słoneczny, kocioł na biomasę
 5. Projekt umowy
Ogłoszenie o przetargu18.09.2019

18 września 2019 r. ogłoszony został przetarg pn. "Zakup wraz z dostawą i montażem instalacji wykorzystujących OZE w gminie Stare Pole", którego przedmiotem jest między innymi:

 • wykonanie dokumentacji projektowej;
 • zakup niezbędnych urządzeń wraz z osprzętem i montaż instalacji na wskazanych budynkach na terenie gminy Stare Pole i ich uruchomienie oraz instruktaż użytkowania i zasad bezpieczeństwa przy obsłudze;
 • budowa infrastruktury niezbędnej do przyłączenia urządzeń do sieci elektroenergetycznej.

Szczegóły na stronie: https://starepole.ezamawiajacy.pl/pn/starepole/demand/notice/public/8388/details.

Spotkania z ekspertem14.08.2019

 

Informujemy, iż od dnia 16 sierpnia 2019 r. spotkania z Ekspertem ds. odnawialnych źródeł energii będą organizowane tylko w razie potrzeby (po uprzednim umówieniu się).

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 55 272 35 32 (wew. 37 lub 45).

Odwołane spotkanie24.07.2019

Uwaga!

 Spotkanie z ekspertem OZE w dniu 26 lipca 2019 r. nie odbędzie się.

Zapraszamy na kolejne.

Wzór umowy07.06.2019

Zapraszamy do zapoznania się ze wzorem umowy, która będzie podpisywana z osobami biorącymi udział w projekcie "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole".

 

Do pobrania:

Informacja o spotkaniach31.05.2019

Informujemy, iż od 3 czerwca 2019 r. odbywać się będą spotkania z Ekspertem do spraw odnawialnych źródeł energii dotyczące projektu pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Każdego mieszkańca biorącego udział w projekcie będziemy indywidualnie informować telefonicznie o terminie i godzinie spotkania, które odbywać się będą grupami w budynku Urzędu Gminy. Pan Jan Barcewicz - Ekspert do spraw odnawialnych źródeł, postara się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące instalowanych w ramach zadania kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła. Przedstawiony zostanie również projekt umowy jaką Gmina będzie zawierać w najbliższym czasie z mieszkańcami.

Serdecznie zapraszamy.

Podpisanie umowy24.04.2019

 

Informujemy, że 24 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa z firmą OZE-Biomar Sp. z o.o., ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródło energii - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

 

Funkcję Eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii będzie pełnił Pan Jan Barcewicz, człowiek z wiedzą i doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii, który będzie na każdym etapie projektu służył pomocą, rozwiewał wątpliwości i doradzał.

 

W drugiej połowie maja odbędą się spotkania w poszczególnych sołectwach z mieszkańcami biorącymi udział w tym strategicznym projekcie. Harmonogram spotkań zostanie umieszczony na stronie Gminy Stare Pole, facebooku oraz na stronie dedykowanej projektowi. Na spotkaniach nakreślimy dalsze działania i odpowiemy na każde pytania mieszkańców.

Baza Konkurencyjności 01.04.2019

 

1 kwietnia 2019 r. ukazało się w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie gminy Stare Pole, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Jest to kolejny krok zbliżający na do realizacji tego ważnego projektu.

Z treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1176237

Spotkanie robocze01.03.2019

1 marca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze Partnerów Projektu pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia, Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Lichnowy. Udział wzięli w nim: Z-ca Wójta Gminy Stare Pole - Pan Jerzy Skonieczny, Wójt Gminy Lichnowy - Pan Jan Michalski oraz członkowie zespołów roboczych obu gmin.

Na spotkaniu poruszono m.in. tematy związane z bieżącą realizacją Projektu oraz kwestie związane z przebiegiem postępowań o udzielenie zamówień publicznych u poszczególnych Partnerów.

Współpraca oraz wymiana doświadczeń i poglądów w Projekcie jest niezwykle istotna w kontekście prawidłowej jego realizacji.

Artykuł w Dzienniku Malborskim07.12.2018

Dnia 7 grudnia 2018 r. ukazało się w Dzienniku Malborskim ogłoszenie promujące nasz projekt.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Do pobrania:

Dodatkowy nabór wniosków”30.11.2018

Wójt Gminy Stare Pole informuje, że w dniach od 3 do 5 grudnia 2018 r. rozpocznie się dodatkowy nabór wniosków na instalację solarnych systemów grzewczych, pomp ciepła i kotłów na biomasę w trwającym już projekcie "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Deklarację mogą składać tylko osoby, które jeszcze nie ubiegały się o dotację na instalację w projekcie!

Ze względu na ograniczoną ilość instalacji (tj. kolektor słoneczny - 3 szt., pompa ciepła - 3 szt., kocioł na biomasę - 4 szt.), liczy się pierwszeństwo osobistego złożenia deklaracji w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy Stare Pole.

Wnioski przesyłane pocztą mailową nie będą uwzględniane.

 

Do pobrania:

Mamy to!20.07.2018

Z ogromną radością chcemy poinformować, że wspólny wniosek Gminy Lichnowy i Gminy Stare Pole "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" został przez Zarząd Województwa Pomorskiego oceniony najwyżej ze wszystkich 77 złożonych wniosków! Został on wybrany do dofinansowania w wysokości 4 288 458 zł!

To kolejny sukces Gminy Stare Pole, która jest coraz bardziej doceniania w województwie pomorskim.

Podziękowania należą się również naszym przyjaciołom z gminy Lichnowy, którzy podjęli się roli partnera wiodącego.

« prev top next »
Page
Menu

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login