"OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa na dofinasowanie projektu nr RPPM.10.03.01-22-0057/16-00 z dnia 25 września 2018 r.


OZE - odnawialne źródła energii
w gminie Stare Pole

Page
Menu
Strona główna > Aktualności

Aktualności

Ogłoszenie o przetargu18.09.2019

18 września 2019 r. ogłoszony został przetarg pn. "Zakup wraz z dostawą i montażem instalacji wykorzystujących OZE w gminie Stare Pole", którego przedmiotem jest między innymi:

  • wykonanie dokumentacji projektowej;
  • zakup niezbędnych urządzeń wraz z osprzętem i montaż instalacji na wskazanych budynkach na terenie gminy Stare Pole i ich uruchomienie oraz instruktaż użytkowania i zasad bezpieczeństwa przy obsłudze;
  • budowa infrastruktury niezbędnej do przyłączenia urządzeń do sieci elektroenergetycznej.

Szczegóły na stronie: https://starepole.ezamawiajacy.pl/pn/starepole/demand/notice/public/8388/details.

Spotkania z ekspertem14.08.2019

 

Informujemy, iż od dnia 16 sierpnia 2019 r. spotkania z Ekspertem ds. odnawialnych źródeł energii będą organizowane tylko w razie potrzeby (po uprzednim umówieniu się).

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 55 272 35 32 (wew. 37 lub 45).

Odwołane spotkanie24.07.2019

Uwaga!

 Spotkanie z ekspertem OZE w dniu 26 lipca 2019 r. nie odbędzie się.

Zapraszamy na kolejne.

Wzór umowy07.06.2019

Zapraszamy do zapoznania się ze wzorem umowy, która będzie podpisywana z osobami biorącymi udział w projekcie "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole".

 

Do pobrania:

Informacja o spotkaniach31.05.2019

Informujemy, iż od 3 czerwca 2019 r. odbywać się będą spotkania z Ekspertem do spraw odnawialnych źródeł energii dotyczące projektu pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Każdego mieszkańca biorącego udział w projekcie będziemy indywidualnie informować telefonicznie o terminie i godzinie spotkania, które odbywać się będą grupami w budynku Urzędu Gminy. Pan Jan Barcewicz - Ekspert do spraw odnawialnych źródeł, postara się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące instalowanych w ramach zadania kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła. Przedstawiony zostanie również projekt umowy jaką Gmina będzie zawierać w najbliższym czasie z mieszkańcami.

Serdecznie zapraszamy.

Podpisanie umowy24.04.2019

 

Informujemy, że 24 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa z firmą OZE-Biomar Sp. z o.o., ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródło energii - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

 

Funkcję Eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii będzie pełnił Pan Jan Barcewicz, człowiek z wiedzą i doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii, który będzie na każdym etapie projektu służył pomocą, rozwiewał wątpliwości i doradzał.

 

W drugiej połowie maja odbędą się spotkania w poszczególnych sołectwach z mieszkańcami biorącymi udział w tym strategicznym projekcie. Harmonogram spotkań zostanie umieszczony na stronie Gminy Stare Pole, facebooku oraz na stronie dedykowanej projektowi. Na spotkaniach nakreślimy dalsze działania i odpowiemy na każde pytania mieszkańców.

Baza Konkurencyjności 01.04.2019

 

1 kwietnia 2019 r. ukazało się w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie gminy Stare Pole, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Jest to kolejny krok zbliżający na do realizacji tego ważnego projektu.

Z treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1176237

Spotkanie robocze01.03.2019

1 marca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie robocze Partnerów Projektu pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole", współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia, Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Lichnowy. Udział wzięli w nim: Z-ca Wójta Gminy Stare Pole - Pan Jerzy Skonieczny, Wójt Gminy Lichnowy - Pan Jan Michalski oraz członkowie zespołów roboczych obu gmin.

Na spotkaniu poruszono m.in. tematy związane z bieżącą realizacją Projektu oraz kwestie związane z przebiegiem postępowań o udzielenie zamówień publicznych u poszczególnych Partnerów.

Współpraca oraz wymiana doświadczeń i poglądów w Projekcie jest niezwykle istotna w kontekście prawidłowej jego realizacji.

Artykuł w Dzienniku Malborskim07.12.2018

Dnia 7 grudnia 2018 r. ukazało się w Dzienniku Malborskim ogłoszenie promujące nasz projekt.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Do pobrania:

Dodatkowy nabór wniosków”30.11.2018

Wójt Gminy Stare Pole informuje, że w dniach od 3 do 5 grudnia 2018 r. rozpocznie się dodatkowy nabór wniosków na instalację solarnych systemów grzewczych, pomp ciepła i kotłów na biomasę w trwającym już projekcie "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Deklarację mogą składać tylko osoby, które jeszcze nie ubiegały się o dotację na instalację w projekcie!

Ze względu na ograniczoną ilość instalacji (tj. kolektor słoneczny - 3 szt., pompa ciepła - 3 szt., kocioł na biomasę - 4 szt.), liczy się pierwszeństwo osobistego złożenia deklaracji w pokoju nr 11A w Urzędzie Gminy Stare Pole.

Wnioski przesyłane pocztą mailową nie będą uwzględniane.

 

Do pobrania:

« prev top next »
Page
Menu

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login