"OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa na dofinasowanie projektu nr RPPM.10.03.01-22-0057/16-00 z dnia 25 września 2018 r.


OZE - odnawialne źródła energii
w gminie Stare Pole

Page
Menu
Strona główna > Aktualności

Aktualności

Nabór na kolektory słoneczne06.11.2019

 

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca na kolektory słoneczne

Szanowni mieszkańcy Gminy Stare Pole!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole".

W projekcie pozostały wyłącznie kolektory słoneczne.

Nabór wniosków trwa do 8 listopada 2019 r.

Liczy się pierwszeństwo osobistego złożenia kompletu dokumentów (deklaracji, oświadczenia, ankiety) w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Stare Pole.

Wnioski przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą mailową nie będą uwzględnione.

Podstawowe kryteria formalne:

 1. Budynki jednorodzinne zlokalizowane na terenie gminy Stare Pole;
 2. Nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym;
 3. Kolektor nie może być montowany na pokryciu dachu z eternitu;
 4. Deklarację, ankietę, oświadczenie, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości;
 5. Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy.

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (obowiązkowe)
 2. Oświadczenie - kryteria rekrutacji (obowiązkowe)
 3. Ankieta wstępna doboru instalacji (obowiązkowe)
 4. Szacunkowe koszty instalacji: kolektor słoneczny
 5. Projekt umowy
Wolne miejsce w projekcie31.10.2019

 

UWAGA! Wolne miejsce na panele fotowoltaiczne o mocy 5,04 kWp, kotły na biomasę oraz kolektory słoneczne

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Stare Pole!

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt ma na celu rozwój odnawialnych źródeł energii w celu redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększeniu poziomu produkcji energii z OZE oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Stare Pole.

 

Ze względu na ograniczoną ilość instalacji, tj.:

 1. panele fotowoltaiczne - 1 szt. o mocy 5,04 kWp
 2. kolektory słoneczne - 200 l (12 szt.) i 300 l (9 szt.)
 3. kocioł na biomasę - 1 szt.

liczy się pierwszeństwo osobistego złożenia kompletu dokumentów (deklaracji, oświadczenia, ankiety) w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Stare Pole.

 

Wnioski przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą mailową nie będą uwzględnione.

 

Nabór wniosków trwa do 8 listopada 2019 r.

 

Podstawowe kryteria formalne:

 1. Budynki jednorodzinne zlokalizowane na terenie gminy Stare Pole.
 2. Nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.
 3. Kolektor nie może być montowany na pokryciu dachu z eternitu.
 4. Deklarację, ankietę, oświadczenie, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości.
 5. Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy.

 

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (obowiązkowe)
 2. Oświadczenie - kryteria rekrutacji (obowiązkowe)
 3. Ankieta wstępna doboru instalacji (obowiązkowe)
 4. Szacunkowe koszty instalacji: kolektor słoneczny, kocioł na biomasę
 5. Projekt umowy
Dodatkowy nabór24.10.2019

Dodatkowy nabór wniosków na kolektory słoneczne i kotły na biomasę!

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Stare Pole!

Proponujemy Państwu możliwość uczestnictwa w projekcie pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt ma na celu rozwój odnawialnych źródeł energii w celu redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększeniu poziomu produkcji energii z OZE oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Stare Pole.

 

Podstawowe kryteria formalne:

 1. budynki jednorodzinne zlokalizowane na terenie gminy Stare Pole;
 2. nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym;
 3. kolektor nie może być montowany na pokryciu dachu z eternitu;
 4. deklarację, ankietę, oświadczenie, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości;
 5. brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy.

 

Ze względu na ograniczoną ilość instalacji, tj. kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę liczy się pierwszeństwo osobistego złożenia kompletu dokumentów (deklaracji, oświadczenia, ankiety) w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Stare Pole. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą mailową nie będą uwzględnione.

 

Nabór wniosków trwa od 28 października 2019 r. do wyczerpania urządzeń.

 

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (obowiązkowe)
 2. Oświadczenie - kryteria rekrutacji (obowiązkowe)
 3. Ankieta wstępna doboru instalacji (obowiązkowe)
 4. Szacunkowe koszty instalacji: kolektor słoneczny, kocioł na biomasę
 5. Projekt umowy
Ogłoszenie o przetargu18.09.2019

18 września 2019 r. ogłoszony został przetarg pn. "Zakup wraz z dostawą i montażem instalacji wykorzystujących OZE w gminie Stare Pole", którego przedmiotem jest między innymi:

 • wykonanie dokumentacji projektowej;
 • zakup niezbędnych urządzeń wraz z osprzętem i montaż instalacji na wskazanych budynkach na terenie gminy Stare Pole i ich uruchomienie oraz instruktaż użytkowania i zasad bezpieczeństwa przy obsłudze;
 • budowa infrastruktury niezbędnej do przyłączenia urządzeń do sieci elektroenergetycznej.

Szczegóły na stronie: https://starepole.ezamawiajacy.pl/pn/starepole/demand/notice/public/8388/details.

Spotkania z ekspertem14.08.2019

 

Informujemy, iż od dnia 16 sierpnia 2019 r. spotkania z Ekspertem ds. odnawialnych źródeł energii będą organizowane tylko w razie potrzeby (po uprzednim umówieniu się).

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 55 272 35 32 (wew. 37 lub 45).

Odwołane spotkanie24.07.2019

Uwaga!

 Spotkanie z ekspertem OZE w dniu 26 lipca 2019 r. nie odbędzie się.

Zapraszamy na kolejne.

Wzór umowy07.06.2019

Zapraszamy do zapoznania się ze wzorem umowy, która będzie podpisywana z osobami biorącymi udział w projekcie "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole".

 

Do pobrania:

Informacja o spotkaniach31.05.2019

Informujemy, iż od 3 czerwca 2019 r. odbywać się będą spotkania z Ekspertem do spraw odnawialnych źródeł energii dotyczące projektu pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Każdego mieszkańca biorącego udział w projekcie będziemy indywidualnie informować telefonicznie o terminie i godzinie spotkania, które odbywać się będą grupami w budynku Urzędu Gminy. Pan Jan Barcewicz - Ekspert do spraw odnawialnych źródeł, postara się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące instalowanych w ramach zadania kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła. Przedstawiony zostanie również projekt umowy jaką Gmina będzie zawierać w najbliższym czasie z mieszkańcami.

Serdecznie zapraszamy.

Podpisanie umowy24.04.2019

 

Informujemy, że 24 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa z firmą OZE-Biomar Sp. z o.o., ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródło energii - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

 

Funkcję Eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii będzie pełnił Pan Jan Barcewicz, człowiek z wiedzą i doświadczeniem w branży odnawialnych źródeł energii, który będzie na każdym etapie projektu służył pomocą, rozwiewał wątpliwości i doradzał.

 

W drugiej połowie maja odbędą się spotkania w poszczególnych sołectwach z mieszkańcami biorącymi udział w tym strategicznym projekcie. Harmonogram spotkań zostanie umieszczony na stronie Gminy Stare Pole, facebooku oraz na stronie dedykowanej projektowi. Na spotkaniach nakreślimy dalsze działania i odpowiemy na każde pytania mieszkańców.

Baza Konkurencyjności 01.04.2019

 

1 kwietnia 2019 r. ukazało się w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie gminy Stare Pole, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Eksperta do spraw odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 10. Energia Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Jest to kolejny krok zbliżający na do realizacji tego ważnego projektu.

Z treścią ogłoszenia można zapoznać się na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1176237

« prev top next »
Page
Menu

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login