"OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa na dofinasowanie projektu nr RPPM.10.03.01-22-0057/16-00 z dnia 25 września 2018 r.


OZE - odnawialne źródła energii
w gminie Stare Pole

Page
Menu
Strona główna > Aktualności

Aktualności

Dodatkowy nabór23.01.2020

 

Uwaga! Wolne miejsce na pompę ciepła.

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Stare Pole!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole".

W projekcie pozostała wyłącznie 1 pompa ciepła.

Nabór wniosków trwa do 7 lutego 2020 r.

Liczy się pierwszeństwo osobistego złożenia kompletu dokumentów (deklaracji, oświadczenia, ankiety) w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Stare Pole.

Wnioski przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą mailową nie będą uwzględnione.

 

Podstawowe kryteria formalne:

 1. Budynki jednorodzinne zlokalizowane na terenie gminy Stare Pole.
 2. Nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.
 3. Deklarację, ankietę, oświadczenie, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości.
 4. Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy.

 

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (obowiązkowe)
 2. Oświadczenie - kryteria rekrutacji (obowiązkowe)
 3. Ankieta wstępna doboru instalacji (obowiązkowe)
 4. Projekt umowy
Ważny komunikat16.01.2020

 

Szanowni Mieszkańcy!

Informujemy, że w dniach 21-22 stycznia 2020 roku w sali narad Urzędu Gminy Stare Pole odbędą się spotykania z przedstawicielami Wykonawców zajmującymi się instalacją odnawialnych źródeł energii w Gminie Stare Pole w ramach projektu "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole".

Spotkania podzielone są na poszczególne dni i godziny:

 • 21 stycznia 2020 r. (wtorek) - zapraszamy na spotkanie w zakresie instalacji fotowoltaicznej z przedstawicielem firmy PRO-ECO Sp. z o. o.:
  • na godz. 15:30 mieszkańców, których dot. instalacja fotowoltaiczna o mocy 2,12 kWh i 5,04 kWh;
  • na godz. 16:10 mieszkańców, których dot. instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,18 kWh.
 • 22 stycznia 2020 r. (środa) - zapraszamy na spotkanie w zakresie kolektorów słonecznych 200l, 300l, 400l z przedstawicielem firmy DOMOTERMIKA:
  • na godz. 15:00 mieszkańców, których nazwisko rozpoczyna się na literę A, B, C, Ć, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ł;
  • na godz. 15:40 mieszkańców, których nazwisko rozpoczyna się na literę M, N, Ń, O, P, R, S, Ś, T, U, W, Z.

Wszystkie zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy na spotkanie.

Projektowanie montażu OZE13.01.2020

Szanowni Mieszkańcy!

Uprzejmie informujemy, że od 13 stycznia 2020 r. (poniedziałek) do osób, które biorą udział w projekcie "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w gminie Lichnowy i Stare Pole", zgłaszać się będą pracownicy poszczególnych Wykonawców, którzy zostali wybrani w związku z montażem instalacji odnawialnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stare Pole.

Montażem kolektorów słonecznych do produkcji ciepła zajmuje się firma DOMOTERMIKA z Kwidzyna, instalacjami fotowoltaicznymi firma PRO-ECO Sp. z o.o. z Gdyni, natomiast montażem kotłów na biomasę i pomp ciepła firma FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. k. z Woli Zaradzyńskiej.

Wizyta pracowników reprezentujących poszczególnych Wykonawców jest niezbędna w związku z przygotowaniem wstępnego projektu dot. montażu instalacji. Wszystkich mieszkańców, którzy podpisali umowy prosimy o wyrozumiałość i udostępnienie posesji każdemu pracownikowi z w/w firmy.

Zawiadomienie o wyborze oferty13.12.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup wraz z dostawą i montażem instalacji wykorzystujących OZE w gminie Stare Pole"

Nabór na kolektory słoneczne06.11.2019

 

Uwaga! Ostatnie wolne miejsca na kolektory słoneczne

Szanowni mieszkańcy Gminy Stare Pole!

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole".

W projekcie pozostały wyłącznie kolektory słoneczne.

Nabór wniosków trwa do 8 listopada 2019 r.

Liczy się pierwszeństwo osobistego złożenia kompletu dokumentów (deklaracji, oświadczenia, ankiety) w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Stare Pole.

Wnioski przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą mailową nie będą uwzględnione.

Podstawowe kryteria formalne:

 1. Budynki jednorodzinne zlokalizowane na terenie gminy Stare Pole;
 2. Nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym;
 3. Kolektor nie może być montowany na pokryciu dachu z eternitu;
 4. Deklarację, ankietę, oświadczenie, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości;
 5. Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy.

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (obowiązkowe)
 2. Oświadczenie - kryteria rekrutacji (obowiązkowe)
 3. Ankieta wstępna doboru instalacji (obowiązkowe)
 4. Szacunkowe koszty instalacji: kolektor słoneczny
 5. Projekt umowy
Wolne miejsce w projekcie31.10.2019

 

UWAGA! Wolne miejsce na panele fotowoltaiczne o mocy 5,04 kWp, kotły na biomasę oraz kolektory słoneczne

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Stare Pole!

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt ma na celu rozwój odnawialnych źródeł energii w celu redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększeniu poziomu produkcji energii z OZE oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Stare Pole.

 

Ze względu na ograniczoną ilość instalacji, tj.:

 1. panele fotowoltaiczne - 1 szt. o mocy 5,04 kWp
 2. kolektory słoneczne - 200 l (12 szt.) i 300 l (9 szt.)
 3. kocioł na biomasę - 1 szt.

liczy się pierwszeństwo osobistego złożenia kompletu dokumentów (deklaracji, oświadczenia, ankiety) w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Stare Pole.

 

Wnioski przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą mailową nie będą uwzględnione.

 

Nabór wniosków trwa do 8 listopada 2019 r.

 

Podstawowe kryteria formalne:

 1. Budynki jednorodzinne zlokalizowane na terenie gminy Stare Pole.
 2. Nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.
 3. Kolektor nie może być montowany na pokryciu dachu z eternitu.
 4. Deklarację, ankietę, oświadczenie, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości.
 5. Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy.

 

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (obowiązkowe)
 2. Oświadczenie - kryteria rekrutacji (obowiązkowe)
 3. Ankieta wstępna doboru instalacji (obowiązkowe)
 4. Szacunkowe koszty instalacji: kolektor słoneczny, kocioł na biomasę
 5. Projekt umowy
Dodatkowy nabór24.10.2019

Dodatkowy nabór wniosków na kolektory słoneczne i kotły na biomasę!

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Stare Pole!

Proponujemy Państwu możliwość uczestnictwa w projekcie pn.: "OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Projekt ma na celu rozwój odnawialnych źródeł energii w celu redukcji emisji dwutlenku węgla, zwiększeniu poziomu produkcji energii z OZE oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie gminy Stare Pole.

 

Podstawowe kryteria formalne:

 1. budynki jednorodzinne zlokalizowane na terenie gminy Stare Pole;
 2. nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym;
 3. kolektor nie może być montowany na pokryciu dachu z eternitu;
 4. deklarację, ankietę, oświadczenie, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości;
 5. brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należności wobec Gminy.

 

Ze względu na ograniczoną ilość instalacji, tj. kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę liczy się pierwszeństwo osobistego złożenia kompletu dokumentów (deklaracji, oświadczenia, ankiety) w pokoju nr 3 w Urzędzie Gminy Stare Pole. Wnioski przesłane pocztą tradycyjną lub pocztą mailową nie będą uwzględnione.

 

Nabór wniosków trwa od 28 października 2019 r. do wyczerpania urządzeń.

 

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (obowiązkowe)
 2. Oświadczenie - kryteria rekrutacji (obowiązkowe)
 3. Ankieta wstępna doboru instalacji (obowiązkowe)
 4. Szacunkowe koszty instalacji: kolektor słoneczny, kocioł na biomasę
 5. Projekt umowy
Ogłoszenie o przetargu18.09.2019

18 września 2019 r. ogłoszony został przetarg pn. "Zakup wraz z dostawą i montażem instalacji wykorzystujących OZE w gminie Stare Pole", którego przedmiotem jest między innymi:

 • wykonanie dokumentacji projektowej;
 • zakup niezbędnych urządzeń wraz z osprzętem i montaż instalacji na wskazanych budynkach na terenie gminy Stare Pole i ich uruchomienie oraz instruktaż użytkowania i zasad bezpieczeństwa przy obsłudze;
 • budowa infrastruktury niezbędnej do przyłączenia urządzeń do sieci elektroenergetycznej.

Szczegóły na stronie: https://starepole.ezamawiajacy.pl/pn/starepole/demand/notice/public/8388/details.

Spotkania z ekspertem14.08.2019

 

Informujemy, iż od dnia 16 sierpnia 2019 r. spotkania z Ekspertem ds. odnawialnych źródeł energii będą organizowane tylko w razie potrzeby (po uprzednim umówieniu się).

 

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 55 272 35 32 (wew. 37 lub 45).

Odwołane spotkanie24.07.2019

Uwaga!

 Spotkanie z ekspertem OZE w dniu 26 lipca 2019 r. nie odbędzie się.

Zapraszamy na kolejne.

« prev top next »
Page
Menu

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login