"OZE - poprawa gospodarki niskoemisyjnej na Żuławach w Gminie Lichnowy i Stare Pole" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Energia, Działania 10.3 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Umowa na dofinasowanie projektu nr RPPM.10.03.01-22-0057/16-00 z dnia 25 września 2018 r.


OZE - odnawialne źródła energii
w gminie Stare Pole

Page
Menu
Strona główna > Piszą o nas

Piszą o nas

Artykuł w Dzienniku Malborskim07.12.2018

Dnia 7 grudnia 2018 r. ukazało się w Dzienniku Malborskim ogłoszenie promujące nasz projekt.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

 

Do pobrania:

« prev top next »
Page
Menu

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login